Slovensky English

 

PROFIL SLUŽBY ČLENOVIA KONTAKT UŽITOČNÉ INFORMÁCIE      
 

ČLENOVIA:

- JUDr. Magda Poliačiková
- JUDr. Eva Lalinská
- JUDr. Ing. Jozef Lalinský

| JUDr. Eva Lalinská |

Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Štúdium ukončila v roku 2003. V roku 2005 úspešne obhájila rigoróznu prácu a vykonala rigoróznu skúšku v odbore trestné právo a kriminalistika. Od 01.10.2003 bola zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. V roku 2007 zložila advokátske skúšky a splnila tak všetky zákonné predpoklady na zápis do zoznamu advokátov.

špecializácia - trestné právo, rodinné právo, občianske právo, ústavné právo a ľudské práva, nehnuteľnosti, verejné obstarávanie
jazykové znalosti - anglický jazyk, francúzsky jazyk

   
   
Webdesign | TopaGroup | © 2012 JUDr. Magda Poliačiková | členovia | JUDr. Eva Lalinská