Slovensky English

 

PROFIL SLUŽBY ČLENOVIA KONTAKT UŽITOČNÉ INFORMÁCIE      
 

ČLENOVIA:

- JUDr. Magda Poliačiková
- JUDr. Eva Lalinská
- JUDr. Ing. Jozef Lalinský

| JUDr. Magda Poliačiková |

Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Štúdium ukončila v roku 1972. Od 01.09.1972 do 31.12.1974 pracovala ako advokátska koncipientka v bývalom Krajskom združení advokátov Banská Bystrica. V roku 1973 úspešne obhájila rigoróznu prácu a vykonala rigoróznu skúšku. Od 01.01.1974 pracovala ako advokátka v advokátskej poradni v Žiline. Od 01.07.1990 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Od roku 2007 poskytuje právne služby ako spoločnosť s ručením obmedzeným – JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o.

špecializácia - občianske právo, trestné právo, rodinné právo, majetkové a pozemkové právo, nehnuteľnosti, pracovné právo, verejné obstarávanie
jazykové znalosti - anglický jazyk, maďarský jazyk

   
   
Webdesign | TopaGroup | © 2012 JUDr. Magda Poliačiková | členovia | JUDr. Magda Poliačiková