Slovensky English

 

PROFIL SLUŽBY ČLENOVIA KONTAKT UŽITOČNÉ INFORMÁCIE      
 

ČLENOVIA:

- JUDr. Magda Poliačiková
- JUDr. Eva Lalinská
- JUDr. Ing. Jozef Lalinský

| JUDr. Ing. Jozef Lalinský |

Vyštudoval frankofónne štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na medzinárodný obchod. Štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave ukončil v roku 2005. Od 01.07.2005 bol zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. V roku 2007 úspešne obhájil rigoróznu prácu a vykonal rigoróznu skúšku v odbore obchodné právo. V roku 2009 zložil advokátske skúšky a je zapísaný v zozname advokátov.

špecializácia – medzinárodný obchod a právo medzinárodného obchodu, obchodné právo, finančné právo, správne právo, ústavné právo, občianske právo
jazykové znalosti - anglický jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk

   
   
Webdesign | TopaGroup | © 2012 JUDr. Magda Poliačiková | členovia | JUDr. Ing. Jozef Lalinský