Slovensky English

 

PROFIL SLUŽBY ČLENOVIA KONTAKT UŽITOČNÉ INFORMÁCIE      
 

Advokátska kancelária JUDr. Magda Poliačiková vďaka dlhoročným skúsenostiam a znalostiam poskytuje klientom komplexný právny servis.  Rýchlosť právneho servisu a komunikáciu s klientom prispôsobujeme jeho potrebám čím sa celá služba stáva maximálne pohodlnou a komfortnou.

PRÁVNE SLUŽBY:

- občianske právo
- rodinné právo
- pracovné právo
- trestné právo
- správne právo
- obchodné právo
- ústavné právo
- medzinárodné právo

| OBCHODNÉ PRÁVO |

Vypracovávame všetky typy obchodných zmlúv, poskytujeme právne služby pri riešení sporov vznikajúcich so zmluvných a iných obchodných záväzkových vzťahov. Zastupujeme klientov pred súdmi vo všetkých druhoch sporov.

Poskytujeme právne služby v oblasti práva obchodných spoločností (založenie, vznik, zmena, zrušenie a zánik obchodných spoločností, vzťahy medzi spoločnosťou a spoločníkmi, vzťahy medzi spoločníkmi navzájom, zabezpečenie a organizovanie valných zhromaždení, vrátane vyhotovenia potrebných podkladov a súvisiacich úkonov, prevody obchodných podielov, zastupovanie pred obchodným registrom, zastupovanie pred živnostenským úradom a pod..)

 

   
   
Webdesign | TopaGroup | © 2012 JUDr. Magda Poliačiková | služby | obchodné právo