Slovensky English

 

PROFIL SLUŽBY ČLENOVIA KONTAKT UŽITOČNÉ INFORMÁCIE      
 

Advokátska kancelária JUDr. Magda Poliačiková vďaka dlhoročným skúsenostiam a znalostiam poskytuje klientom komplexný právny servis.  Rýchlosť právneho servisu a komunikáciu s klientom prispôsobujeme jeho potrebám čím sa celá služba stáva maximálne pohodlnou a komfortnou.

PRÁVNE SLUŽBY:

- občianske právo
- rodinné právo
- pracovné právo
- trestné právo
- správne právo
- obchodné právo
- ústavné právo
- medzinárodné právo

| SPRÁVNE PRÁVO |

Vyhotovujeme podania a zastupujeme klientov vo všetkých druhoch správneho konania; v konaní o priestupkoch, stavebnom konaní a iných. Poskytujeme poradenstvo v oblasti daňového a colného konania. Zastupujeme tiež klientov v konaní o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom štátu.

   
   
Webdesign | TopaGroup | © 2012 JUDr. Magda Poliačiková | služby | správne právo