Slovensky English

 

PROFIL SLUŽBY ČLENOVIA KONTAKT UŽITOČNÉ INFORMÁCIE      
 

Advokátska kancelária JUDr. Magda Poliačiková vďaka dlhoročným skúsenostiam a znalostiam poskytuje klientom komplexný právny servis.  Rýchlosť právneho servisu a komunikáciu s klientom prispôsobujeme jeho potrebám čím sa celá služba stáva maximálne pohodlnou a komfortnou.

PRÁVNE SLUŽBY:

- občianske právo
- rodinné právo
- pracovné právo
- trestné právo
- správne právo
- obchodné právo
- ústavné právo
- medzinárodné právo

| OBČIANSKE PRÁVO |

V oblasti občianskeho práva máme bohaté skúsenosti. Zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi vo všetkých občianskoprávnych sporoch, zabezpečujeme spisovanie listín o právnych úkonoch (kúpnych, darovacích a iných občianskoprávnych zmlúv), vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, zabezpečujeme kompletný právny servis pri prevode a nájme nehnuteľností.

Poskytujeme právne služby v oblasti dedičského práva vrátane spisovania závetov, listín o vydedení a zastupovanie klientov v sporoch súvisiacich s dedičským konaním. Poskytujeme aj právne služby v prípade náhrady škody a bezdôvodného obohatenia, ako aj náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom.

   
   
Webdesign | TopaGroup | © 2012 JUDr. Magda Poliačiková | služby | očianské právo