Slovensky English

 

PROFIL SLUŽBY ČLENOVIA KONTAKT UŽITOČNÉ INFORMÁCIE      
 

Advokátska kancelária JUDr. Magda Poliačiková vďaka dlhoročným skúsenostiam a znalostiam poskytuje klientom komplexný právny servis.  Rýchlosť právneho servisu a komunikáciu s klientom prispôsobujeme jeho potrebám čím sa celá služba stáva maximálne pohodlnou a komfortnou.

PRÁVNE SLUŽBY:

- občianske právo
- rodinné právo
- pracovné právo
- trestné právo
- správne právo
- obchodné právo
- ústavné právo
- medzinárodné právo

| PRACOVNÉ PRÁVO |

V oblasti pracovného práva poskytujeme služby pri riešení pracovnoprávnych sporov, zastupujeme klientov v konaní pred súdmi resp. inými orgánmi, zabezpečujeme vypracovanie pracovných zmlúv a iných pracovnoprávnych dokumentov.

   
   
Webdesign | TopaGroup | © 2012 JUDr. Magda Poliačiková | služby | pracovné právo