Slovensky English

 

PROFIL SLUŽBY ČLENOVIA KONTAKT UŽITOČNÉ INFORMÁCIE      
 

Advokátska kancelária JUDr. Magda Poliačiková vďaka dlhoročným skúsenostiam a znalostiam poskytuje klientom komplexný právny servis.  Rýchlosť právneho servisu a komunikáciu s klientom prispôsobujeme jeho potrebám čím sa celá služba stáva maximálne pohodlnou a komfortnou.

PRÁVNE SLUŽBY:

- občianske právo
- rodinné právo
- pracovné právo
- trestné právo
- správne právo
- obchodné právo
- ústavné právo
- medzinárodné právo

| RODINNÉ PRÁVO |

Zastupujeme klientov v konaní o rozvod manželstva, v sporoch o úpravu práv a povinností k maloletým deťom vrátane výživného, v sporoch o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v ostatných rodinnoprávnych veciach. Vypracúvame rodičovské dohody ako aj dohody o vyporiadaní BSM ako aj ďalšie s tým súvisiace listiny o právnych úkonoch.

   
   
Webdesign | TopaGroup | © 2012 JUDr. Magda Poliačiková | služby | rodinné právo